Posted inClassifieds

AVI SOU DEPO AK ODYANS PIBLIK

D.P.U. 20-80 23 mas 2022Envestigasyon Depatman Sèvis Piblik (Department of Public Utilities, DPU) la nan pwòpinisyativ li sou wòl konpayi distribisyon lokal gaz yo pandan Commonwealth la ap atennobjektif klimatik 2050 li vize yo. Nan 29 oktòb 2020, Depatman Sèvis Piblik (“Depatman”) la te vote pou ouvri yonenvestigasyon sou règleman potansyèl yo ki pral pèmèt […]