Ou ka voye lajan atravè MonCash an Ayiti, men ou pa bezwen gen MonCash, epi ou ka fè li soti nan nenpòt peyi nan mond lan. Enteresan, pa vre? Avèk App Hablax li posib.       

Avèk konviksyon ke kliyan li yo merite yon sèvis efikas, rapid epi ki abòdab, ki baze sou kalite siperyè, ekip Hablax rantre nan potfѐy dijital MonCash, pou ankouraje voye lajan soti depi  aletranje an Ayiti ak App li a nan kèk etap.

Hablax se yon konpayi ki gen yon ekip ki gen anpil eksperyans nan endistri sèvis dijital la, jodi a li konsantre sou maksimize sèvis transfè lajan an Ayiti atravè pὸtfѐy elektwonik ki renome a, pwomosyon transfè lajan an sekirite epi li rapid.

Nan yon entèvyou ak ekip Hablax la, Fidel García, Prezidan konpayi an, fè referans a: “Nou te gen sèvis ki deja egziste sou mache ayisyen an ki baze sou òf nou yo nan apèl ak rechaj mobil. Sa te mennen nou ofri yon nouvo sèvis ki fè li posib pou voye lajan nan yon pὸtfѐy dijital efikas, tankou MonCash, ak solisyon rapid epi efikas pou pèp ayisyen an”

Sou sijè a, Isabel Rodríguez, Direktris Devlopman Biznis nan konpayi an, fè kòmantè ke sa ki pi enpòtan se ke Hablax pran angajman pou ede ak sipòte fanmi ayisyen yo, epitou pou amelyore kominikasyon ak rapwochman ak moun sa yo ki te oblije emigre epi ki lwen  moun yo renmen yo an Ayiti.

Ki jan sèvis fonksyone?

Gras ak sèvis dijital sa a ke Hablax pwopoze, moun k’ap resevwa an Ayiti kapab resevwa transfè lajan an nan kèk etap sèlman, dirèkteman sou kont Full Wallet – kont MonCash yo, ki aktive pou transfè entènasyonal yo.

Sou sa a, reprezantan Hablax ki pi wo a, afime ke pwosesis la se yon modalite diferan epi nouvo, li pèmèt itilizatè atravè mond lan voye lajan soti nan Hablax App a pὸtfѐy MonCash , peye ak kat kredi oswa debi yo, kote moun k’ap voye a pa bezwen gen MonCash oswa yon liy Digicel.

Dapre García, pou fè transfè a, itilizatè a dwe antre nan App Hablax la epi chwazi voye lajan an Ayiti, byenke yo dwe ranpli KYC a (Know Your Customer=konnen kliyan ou), yon pwosesis verifikasyon idantite souvan obligatwa nan kalite tranzaksyon sa a.

Li pran apeprè 24 èdtan pou sistèm nou an bay yon repons sou si KYC la te apwouve oswa ou non, “eksprime

Direktris Devlopman Biznis Hablax la afime tou: “objektif nou yo ann amoni ak misyon nou an, sa ki pou pèmèt plis fanmi ayisyen resevwa èd nan men moun yo renmen aletranje yo epi amelyore lavi yo.”

Aplikasyon Hablax la disponib pou Android ak Apple Store. Sèvis transmisyon an pa disponib nan teritwa Ameriken yo.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *